Altyapıda kamu özel iş birliği artıyor

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, altyapı proje­lerinde kamu ile özel sektörün iş birliği gittikçe artıyor. Dün­ya Bankası Altyapı Projelerinde Özel Sektör Katılımı 2022 Yıl­lık Raporu’na göre, düşük ve or­ta gelirli ülkelerdeki Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) modeli altyapı projelerinde yatırım taahhütle­ri 2021 yılına göre yüzde 23 art­tı. Proje sayısı 263’e ulaşırken değeri ise 91,7 milyar Ameri­kan doları oldu. 2017-2021 yıl­ları arasında gerçekleşen yatı­rım tutarı ortalamasının yüzde 4 fazlası olan bu rakam, trendin giderek artan yönde olacağını gösterdi.

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Dünya Ban­kası KÖİ raporunun, pandemi sonrası altyapı ihtiyacına bağ­lı olarak artan yatırımların ve özel sektörün bu yatırımlardaki varlığının artışını ortaya koy­duğunu söyledi.

Aydın, “Avru­pa ve Orta Asya coğrafyası ge­çen yıl başlayan Rusya- Ukray­na krizi ile yatırım konusunda durgun bir yıl geçirmiş olması­na rağmen, global düzeyde özel sektör ve kamu işbirliği trendi­nin artarak devam ettiğini gö­rüyoruz. Görünen o ki, yakın ge­lecekte ülkemizde de özellikle enerji, çevre, atık yönetimi ve bilişim sektöründe yeni KÖİ projelerini daha sık göreceğiz” dedi.

Aydın, 2022 yılında dün­ya genelinde gerçekleşen 91, 7 milyar dolar toplam yatırımın yüzde elliye yakını uluslarara­sı finans kaynaklarınca finanse edildiği gerçeğinden hareketle, global finansmanın söz konusu soft altyapı yatırımlara yönele­ceğini tahmin etmek de çok güç olmayacağını sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir