Asistan tabipler iş bırakma hareketinde: Taleplerimiz yerine getirilmezse aralıklarla iş bırakacağız

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kapsam dışı bırakılan üniversite hastanelerinde vazifeli asistan tabiplerin reaksiyonu sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin asistan doktorları, bugün iki gün sürecek iş bırakma aksiyonu başlattı. Asistan doktorlar, hastane bahçesindeki heykel önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

SLOGANLAR ATILDI

Açıklama öncesinde, dün İstanbul’daki Esenyurt Devlet Hastanesi’nde bir hasta yakını tarafından öldürülen güvenlik vazifelisi Tuğrul Okudan ve mesleğini yaparken hayatını kaybeden tüm sıhhat işçileri için bir dakikalık hürmet duruşunda bulunuldu. Hacettepeli asistan tabipler, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Eşit işe eşit ücret”, “Sağlıkta performans vefat getirir” sloganları attı.

“5 DAKİKADA BİR HASTA DAYATMASI VAR”

Meslektaşları ismine açıklama yapan asistan doktor Volkan Tümer, şunları söyledi:

“Ağır çalışma koşulları, can güvenliğimizin olmaması, 5 dakikada bir hasta bakma dayatmasıyla kalitesiz sıhhat hizmeti verilmesi, malpraktis davalarında haksız ve orantısız rücular ve emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş verilmemesi üzere birçok özlük hakkımız ısrarla görmezden gelinmekte ve emeğimiz sömürülmektedir. Nöbet mesaisi fiyatları, tüm meslek kümelerinde olağan mesainin üzerindeyken bizde hâlâ yarı fiyata devam ettirilmektedir. Birçok kentte meslektaşlarımız, branşının tek tabibi olduğu için 30 gün, 24 saat ‘icap nöbeti’ ismi altında zorla çalıştırılmakta ve emekleri sömürülerek karşılığında 5 günlük çeyrek mesai fiyatı verilmekte, 25 gün fiyatsız çalıştırılmaktadır.”

Açıklamanın devamı şöyle:

“Birçok sıhhat çalışanı şiddet görmüş, birçok meslektaşımız canice ve onursuzca katledilmiştir. Dün canice öldürülen güvenlik vazifelisi Tuğrul Okudan’ın mevt haberini acı bir biçimde almış bulunmaktayız. İnançta hissetmiyoruz, her geçen gün artan şiddet karşısında çaresiz hissediyoruz. Ağır çalışma yükünden ötürü nöbet sonrası yorgun, bitap düşüp trafik kazası geçirerek ömürden kopan Dr. Rümeysa Berrin Şen’i, işini yaparken katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı, Dr. Ersin Arslan’ı ve şiddete uğrayan hiçbir meslektaşımızı ve sıhhat çalışanı arkadaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız.

Yaklaşık bir yıl evvel doktorlar ve sıhhat çalışanları olarak, artarak devam eden can kayıplarımız sonucunda sabrımız taşmış, ülke çapında ayaklanmış ve bu kurallar altında devam edemeyeceğimizi gür bir sesle lisana getirmiştik. Bu süreçte, özlük haklarımızda iyileştirmeler yapılacağı kelamları verilmişti. Yayınlanan yönetmeliklerle sıhhatte şiddet katalog kabahatler ortasına alınmıştı lakin tedbirlerin çok yetersiz olduğu gerçeği, şiddetin sürat kesmeden devam ediyor oluşu ile tekrar gözler önüne serildi.”

Maaşlara da dikkat çekilen açıklamanın devamında şu tabirlere yer verildi:

“Nöbet sonraki müsaade konusunda yönetmelikte yapılan son değişiklikle birlikte nöbet sonraki müsaade hakkı garanti altına alınmıştır. Bu müsaadesi kullandığı için nöbet fiyatları kesilecek arkadaşlarımızın birçok yerde kayıt dışı mesailerine devam ettirileceği ve bunun karşılığı fiyat verilmeyeceği bilgisine sahip bulunmaktayız. Bu mevzuda hastane ayrımı göz etmeden tüm meslektaşlarımızın hak uğraşının takipçisi olacağımızı ve tüm haklarımızı kullanacağımızı buradan bildiriyoruz. 12 Ağustos’ta emeğimizin karşılığı olarak, ‘Beyaz Reform’ olarak lanse edilen yönetmelik yayınlanmış, ekonomik haklarımızda kısmen düzgünleştirme yapılmıştır. Lakin doktorlar, ‘gelir getiren ve getirmeyen’ olarak sınıflandırılmış, birçok kümeye bölünmüştür.

Maaşımız tek kalemde verilmediği için, yapılan uygunlaştırma emekliliğe yansımayacak süreksiz bir düzenlemeden ibaret kalmıştır. Hakikaten halihazırda üniversitelerde vazife yapan tabipler olarak, bulunduğumuz vilayetler hatta bölgelerde en sıkıntı olaylarla baş etmeye, en ağır hastaları tedavi etmeye çalışmamıza karşın de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olduğumuz gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştı.

“PERFORMANSA DAYALI TEŞVİK SİSTEMİNİ REDDEDİYORUZ”

Bir ay süren ağır kamuoyu yaratma uğraşlarımız sonucu, bu sabah YÖK kapsamındaki üniversitelere de ek ödeme yönetmeliği çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Çıkan bu yönetmelik, 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren kapsayıcı olup, bir aylık hak kaybı oluşturmuştur. Israrla karşı çıktığımız ve hekimlik mesleğine asla yakışık bulmadığımız ‘gelir getirmeyen’ tarifi burada da kullanılmış, ayrımcılığa devam edildiği görülmüştür. Katsayı farkı azaltılmış fakat kaldırılmamış, mahsuplaşmanın kalktığı söylense de çıkan yönetmelikte mahsuplaşma kaldırılmamıştır. Bu sebeple YÖK ile Sıhhat Bakanlığı takımı ortasında gelir farkı oluşacağı öngörülmektedir. Teşvik ismi altında sıhhat işçilerini yarışa sokan, aldığımız eğitim ve sunduğumuz sıhhat hizmetini niteliksizleştiren bu yönetmelik, eğitimin ve nitelikli sıhhat hizmetinin önemsendiği üniversitelerde gelir haksızlıklarına sebep olacak ya da niteliksizliğe yol açacaktır. Performansa dayalı teşvik sistemini reddediyoruz.”

“TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLMEZSE HAREKETLERİMİZ DEVAM EDER”

Sayıları bin 500 civarında olan yabancı asıllı asistan tabiplerin özlük haklarıyla ilgili yapılan hiçbir iyileştirmelerden faydalanamadıklarına da vurgu yapıldı. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda iş bırakma aksiyonlarını sürdüreceklerini belirten doktorlar son olarak açıklamada şu sözleri kullandılar:

“Özlük haklarımızın verilmesine birinci somut adım olarak 15 Eylül 2022 tarihine kadar öteki sıhhat kurumlarında çalışan meslektaşlarımızla ayrıştırma yapmadan eşit ölçüde fiyat talebimizin karşılanmasıyla başlanmasını, aksi halde 15 ve 16 Eylül tarihlerinde iş bırakacağımızı bildirmiştik. 15 Eylül 2022 tarihinde YÖK için yayınlanan yönetmelikte, hak kaybına uğradığımızı, ayrıştırmalara devam edildiğini görmekteyiz. Tüm bu nedenlerle tüm ülkede bugün ve yarın iş bırakılması kararı alınmıştır. İş bırakma kapsamına acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, elektif hariç ameliyatlar; Covid, onkoloji, hematoloji poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışanları dahil edilmemiştir. Bundan sonraki süreçlerde de hak arayan ve talepleri yeteri kadar karşılanmayan tüm sıhhat işçisi arkadaşlarımızın uğraşını destekliyoruz ve dayanışma içinde olacağımızı, iş barışımıza sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, muhakkak aralıklarla iş bırakma dahil tüm hak arayışlarımıza devam edeceğimizi ve gayretimizden vazgeçmeyeceğimizi bildiririz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.