Endişelendiren fark: Eksi 262 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 2022 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,6 artışla 312,1 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 1,8 azalışla 574,1 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ocakta eksi 262 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2022 sonunda eksi 274,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ocakta 2022 sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 125,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 artışla 125,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,6 artarak 49,3 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ocakta 2022 sonuna göre yüzde 9,8 azalışla 150,1 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 92,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, ocakta 2022 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 92,2 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10,8 azalışla 25,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,4 artışla 44,6 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 2 artarak 331,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,7 artarak 41,4 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 15 yükselerek 15,1 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 56,8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 artarak 101,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NEDİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın web sitesinde yer alan tanım şu şekilde:

“Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayımlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir